Register Financieel Planners

Een Register Financieel Planner adviseert integraal over financiële, juridische, fiscale en economische situatie, nu en in de toekomst. Dit wordt vormgegeven in een financieel plan. De klant bepaalt of dit een uitgebreid rapport of een eenvoudig overzicht met nodige actiepunten is. Financiële planning is een continu proces. De economische en financiële situatie is aan verandering onderhevig. Door het financieel plan regelmatig tegen het licht te houden geeft dit een stevig houvast. Zo kun je weloverwogen beslissingen nemen.

Als Register Financieel Planner bezit je een grondige kennis van juridische en fiscale aangelegenheden, beleggingsstrategieën en financiële planningstechnieken. Je bent bekend met de persoonlijke en zakelijke financiële doelstellingen van je klant.

De Register Financieel Planner:

Voldoet aan de gestelde kwaliteitsnormen

heeft de gedragscode ondertekend

handelt in het belang van de klant

mag het keurmerk/logo gebruiken