Klachtenregeling

Heb je een klacht? Probeer dan samen met de financieel planner deze op te lossen. Komen jullie er niet samen uit, kan de klacht worden voorgelegd aan het bestuur.
Gebruik hiervoor mailadres: klachten@registerfinancieelplanners.nl